När hunden blir sjuk av sorg

Home > Hundar > När hunden blir sjuk av sorg

När hunden blir sjuk av sorg

Article 14

När man har förlorat en familjemedlem, kan man gå in i en mycket mörk tid. Detsamma gäller för hunden. Det kan resultera i att hunden bara står vid dörren och gnyr eller väntar hem någon som aldrig mer ska komma hem. Detta gäller inte bara för avlidna personer utan kan också omfatta en skilsmässa eller en förlust av något slag. Om det är möjligt, vore det bra om hunden får träffa den person som tidigare bodde i huset för att vänja sig med tanken på att han/hon inte längre bor där.

Delad vårdnad
Delad vårdnad om hund förekommer ofta och är en smart metod för att låta hunden umgås med båda parter, även efter en skilsmässa.

Om någon dör
Men om det är döden som kommit emellan så är det inte lika enkelt. En bra idé är att låta hunden vara med så många familjemedlemmar som möjligt så att den lär sig att ty sig till flera personer. Då är förlusten av en enda inte lika stor. Mycket beror således på hur man format hunden innan situationen uppkom. Försök att lära hunden att vara så självständig som möjligt för att känna tillit till sig själv också. Detsamma gäller faktiskt för människan.

buzstores