Likheter mellan hund och människa

Home > Hundar > Likheter mellan hund och människa

Likheter mellan hund och människa

Article 8

Visste du att en hund och en människa är mycket lika varandra i grund och botten? Det har forskningen kommit fram till och det är inte bara ord eller beteenden som hundar och människor tar efter varandra. Sådan husse sådan hund, heter det ju och det stämmer till punkt och pricka.

Samma sjukdomar
Människor och hundar är genetiskt lika på flera punkter och kan till och med utveckla samma slags sjukdomar. Hundens och människans arvsmassa har kartlagts av forskarna för att ta reda på vilka gener som finns. Faktum är att båda har nästan samma uppsättning av gener. Människan har 20 000 och hunden drygt 19 300. De vanligaste sjukdomarna hos både människa och hund är cancer, sköldkörtelrubbningar, epilepsi samt en rad olika allergier. Därför har man börjat bedriva mycket forskning på hundar för att se hur även människan kan bli hjälpt.

De som forskar inom humanmedicin samarbetar med veterinärforskare för att få fram olika behandlingsformer och likheten mellan de olika raserna underlättar också att hitta skillnader mellan sjuka respektive friska individer. Människan har en mycket större variation i sin genetik, vilket kan göra saker och ting svårare att ta reda på.

Hundar mår också dåligt
Det är inte bara människor som kan ha en dålig dag. Även hundar kan tycka det känns trist att stiga upp på morgonen när man har ont i tassen eller tandvärk. Tyvärr kan de inte säga detta till ägaren som då istället uppfattar hundens tjurighet som trots. Men en hund som har ont vill inte gå i trappan eller springa och leka om den har ont åt hjärtat. Hundar har också benägenhet att maskera sin värk för att inte låta flocken hamna i trubbel. Människan, å andra sidan gnäller rätt friskt när man har huvudvärk eller ont i benen.

Speciell sjukdomar hos raser
Även om de större sjukdomarna utgör grunden för hundars hälsa eller ohälsa, rättare sagt, finns det flera åkommor som sträcker sig till olika raser. Det kan betyda att trubbnosiga hundar ofta får problem med andningen eller att labradorer ofta har höftproblem. Detta ligger i arvsmassan och är svårt att få bukt med. Genetiskt sett finns över 400 olika raser och för att skapa flera av dem har man varit tvungen att göra en viss inavel. Detta har naturligtvis medfört problem som har skapat bekymmer som inte var tänkta att vara där från början. Om man vill förstärka ett visst beteende, måste man givetvis göra plats så att ett annat minskar.

buzstores