Kan man lära gamla hundar att sitta?

Home > Hundar > Kan man lära gamla hundar att sitta?

Kan man lära gamla hundar att sitta?

Article 5

Det finns ett känt ordspråk som heter “man kan inte lära gamla hundar att sitta”. Stämmer det verkligen? Nej, egentligen inte men ju äldre en hund är desto trögare kan det vara att få den att förstå. Men precis som människans hjärna kan hundars hjärna ta in nya begrepp och lärdomar precis när som helst. Man får bara ha lite tålamod med dem. Detta är styrkt av många års forskning för att reda ut detta gamla begrepp.

Studien som bevisar det motsatta
Studierna har genomförts på många hundar av rasen border collie som är kända för att vara mycket intelligenta hundar. Man testade då det logiska tänkandet, minnet samt inlärningen. Tillsammans med sina ägare lade man upp flera försök och tester på en touchskärm som visade olika former. Hundarna skulle då lära sig vilken form som var vad och peka med nosen för att sedan få sig en godbit. Detta gick alldeles förträffligt bra men de äldre hundarna krävde några fler försök än de yngre. Däremot kom det fram att det logiska tänkandet bara blev bättre med åren och att de gamla hundarna kunde känna igen nya former på kortare tid. Långtidsminnet var det heller inget fel på utan endast inlärningsprocessen som tog lite längre än vanligt.

Hunden liknar människan även här
Alla veta att hundar och människor samarbetar mycket bra och lär mycket av varandra och faktum är att deras hjärnor inte är så olika heller. När människan blir äldre har hon/han svårare att bli av med inlärda beteenden. Samma sak för hundar. Men långtidsminnet och det logiska tänkandet förblir i stort sett detsamma.

buzstores